Zemgales MVC
Bauska, Slimnīcas 4, LV-3901 Atrašanās vieta kartē
Pieraksts reģistratūrā: 639 21356 mob.27835485
E-pasts:pieraksts@zemgalesmvc.lv

Jaunumi

Cenrādis

Par mums

Jautājumi

Saites

Publiskojamā informācija

Ja ļoti sāp

E-pakalpojumi

Iepirkumi

Publiskojamā informācija

Nr.p.k. Nosaukums Publiskošanas biežums Informācija
1. Vispārīgie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi Darbības stratēģija 2019-2021g.
Darbības stratēģija 2022-2024g.
2. Stratēģisko,finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Katru gadu Stratēģiskā plāna izpilde par 2019 gadu
Stratēģiskā plāna izpilde par 2020 gadu
Stratēģiskā plāna izpilde par 2021 gadu
Stratēģiskā plāna izpilde par 2022 gadu
Stratēģiskā plāna izpilde par 2023 gadu
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Katru gadu Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2019.g.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2020.g.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2021.g.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2022.g.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2023.g.
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu. Katru gadu 2017. gadā saņemts Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 12400 EUR apmērā zobārstniecības pakalpojumiem Bauskas novadā deklarētiem bērniem.
5. Atalgojuma politikas principi. Katru gadu Atalgojuma politikas principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība. Katru gadu Zemgales MVC neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati Katru ceturksni 2019.gada 1.ceturkšņa pārskats
2019.gada 1.pusgada pārskats
2019.gada 9 mēnešu pārskats
Neauditēts gada pārskats par 2019.g.
2020.gada 1.ceturkšņa pārskats
2020.gada 1.pusgada pārskats
2020.gada 9 mēnešu pārskats
Neauditēts gada pārskats par 2020.g.
2021.gada 1.ceturkšņa pārskats
2021.gada 1.pusgada pārskats
2021.gada 9 mēnešu pārskats
Neauditēts gada pārskats par 2021.g.
2022.gada 1.ceturkšņa pārskats
2022.gada 1.pusgada pārskats
2022.gada 9 mēnešu pārskats
Neauditēts gada pārskats par 2022.g.
2023.gada 1.ceturkšņa pārskats
2023.gada 1.pusgada pārskats
2023.gada 9 mēnešu pārskats
Neauditēts gada pārskats par 2023.g.
2024.gada 1.ceturkšņa pārskats
8. Auditēts gada pārskats. Katru gadu Auditēts gada pārskats par 2019.g.
Auditēts gada pārskats par 2020.g.
Auditēts gada pārskats par 2021.g.
Auditēts gada pārskats par 2022.g.
Auditēts gada pārskats par 2023.g.
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās). Pastāvīgi Zemgales MVC SIA 100% kapitāla daļas pieder Bauskas novada pašvaldībai un Bauskas novada pašvaldība noteikta par kapitāla daļu turētāju. Zemgales MVC SIA nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
10. Informācija par organizatorisko struktūru. Pastāvīgi Zemgales MVC SIA organizatoriskā struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem. Pastāvīgi Zemgales MVC SIA nekad nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus).
12. Informācija par iepirkumiem. Pastāvīgi Uzaicinājums uz cenu aptauju, identifikācijas Nr.ZMVC 2021/1
Iepirkuma Nr.ZMVC 2021/1 rezultāti
Iepirkums ZMVC 2023/1 "Zobārstniecības iekārtu piegāde un uzstādīšana" rezultāti un noslēguma ziņojums
13. Pretkorupcijas pasākumu plāns. Pastāvīgi Pretkorupcijas pasākumu plāns 2019-2021g.
Pretkorupcijas pasākumu plāns 2022-2024g.
14. Statūti. Pastāvīgi Zemgales MVC SIA statūti.
15. Dalībnieku sapulces lēmumi. Pastāvīgi 2020.g.10.marta sapulces lēmumi: Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5
2021.g.30.marta sapulces lēmumi: Nr.1 Nr.2 Nr.3
2023.g.19.aprīļa sapulces lēmumi: Nr.1 Nr.2 Nr.3
2024.g.17.maija sapulces lēmumi: Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5
16. Nolikumi. Pastāvīgi SIA "Zemgales mutes veselības centrs" valdes nolikums
Nacionālā veselības dienesta informatīvais tālrunis 80001234
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001
Neskaidrību un jautājumu gadījumā darba laikā var vērsties pie Zemgales MVC valdes locekles Mirdzas Lazdas

< SIA "Zemgales mutes veselības centrs" oficiālās e-adreses saziņas kanāls
Pirmdiena, 24. jūnijs,2024
Jānis
Zemgales MVC Privātuma politika Copyright Zemgales MVC 2023